A1-es számú emberek ambiciózusak, nem szeretik a korlátozásokat, s bármi is legyen a szakmájuk, mindig kitűnnek benne. Vezetők kívánnak lenni és képesek megőrizni tekintélyüket. Elérik, hogy beosztottjaik tiszteljék őket, s fölnézzenek rájuk. Képletükben hangsúlyos lehet: Az Oroszlán jegy. Az 1-es szám a Napot jelenti. Ő a legfőbb, a kezdet. Minden élet alapja a Földön a Nap, éppen így az összes szám alapja az egy.

Ez a szám mindent képvisel, ami egyedi, kreatív és pozitív. Aki ennek a számnak a befolyása alatt született, az munkájában alkotókész, leleményes, találékony. Nézetei erősen egyediek és határozottak. Az ilyen emberek egyéni vállalkozásaikban makacsok és határozottak. Ez vonatkozik mindenkire, aki az 1-es szám jegyében született, így bármely hónap 1-ején, 10-edikén, 19-edikén, 28-adikán.

Legszerencsésebb nap a számukra a vasárnap Szerencsés színeik az arany, aranyló színek. Szerencsés ékszerek, amiket érdemes viselniük vagy otthonukban tartani belőlük: A topáz, a borostyán, a sárga gyémánt és minden sárgás színű kő.


2szám
Képletükben hangsúlyos lehet: 
A Rák jegy.
 A 2-es szám a Holdat jelképezi. 

Az 1-es nap a férfiasságot szimbolizálja a 2.-hold pedig a nőt. A hozzá tartozó emberek gyengéd természetűek, nagy a képzelőerejük, jó a művészi érzékük és nagyon romantikusak. Tulajdonságaik inkább érzelmi és szellemi síkon, s nem annyira a fizikai világban nyilvánulnak meg. Fő hibáik, amik ellen védekezniük kell: a nyugtalanság és az izgatottság. A kitartás hiánya terveik és elképzeléseik megvalósítása során, valamint az önbizalom hiánya (ezért is nem eléggé kitartóak). Hajlanak rá, hogy túlérzékenyek legyenek, és túl könnyen válnak melankolikussá és csüggedtté, ha környezetük kellemetlen vagy kevés szeretetet kapnak. A 2-es szám jegyében született mindenki, aki bármely hónap 2-odikán, 11-edikén, 20-adikán vagy 29-edikén jött a világra. Szerencsés színei a zöld összes árnyalata a legsötétebbtől a legvilágosabbig, az ezüst és a fehér. Szerencsés drágaköveik és ékszereik az igazgyöngyök, a holdkövek.


3 szám
Képletükben hangsúlyos lehet: 
Nyilas vagy a Halak jegy. 

Ez a Jupiternek megfelelő szám, a 6-tal és a 9-cel van rokonságban. Azokkal van kapcsolatban, akik bármely hónap 3-adikán, 12-edikén 21-edikén vagy 30-adikán születtek. A 3-as számú emberek kifejezetten ambiciózusak. Sohasem elégednek meg alárendelt pozíciókkal. Céljuk, hogy kiemelkedjenek a világban, s uralomra és tekintélyre tegyenek szert mások fölött. Ha egy tekintélyt képviselő személy utasítja őket, akkor kiválóan hajtják végre a parancsokat. Tengerészetnél, a kormányzatban jutnak tekintélyes posztokhoz, de az életben bárhol lehetséges ez, ahol a megbízhatóság és a felelősségteljesség alapkövetelménynek számít. Hibájuk, hogy hajlanak a diktátori viselkedésre, hogy megszabják a törvényt mások számára, és túlzottan ragaszkodnak saját elképzeléseik megvalósításához. Rendkívül büszkék, nem szeretnek bármilyen módon lekötelezve lenni másoknak. Szerencsés napjuk a csütörtök,. Szerencsés színeik, a viola, a bíbor. Szerencsekövük az ametiszt, amiből jó, ha mindig hordanak egyet maguknál.


4 szám
Képletükben hangsúlyos lehet
 Oroszlán vagy a Vízöntő jegy. 

Régen a Naphoz rendelt szám volt, ma az Uránuszhoz sorolják. Határozott, saját, egyedi jellemmel bíró emberek, akik mindenki máséval ellentétes nézőpontból képesek a világra tekinteni. A vitákban mindig az ellentétes oldalra állnak, bár nem akarnak veszekedni, mégis kiváltják az ellenkezést és sajnos sok ellenséget szereznek maguknak. Különös nézeteket vallanak mindenről, ami eléjük kerül. Ösztönösen lázadnak a szabályok és rendelkezések ellen, és ha kedvük szerint cselekedhetnek, akkor felfordítják a dolgok menetét, akár egész államok rendjét is. Gyakran lázadnak, forradalmárok, újítók. A szociális reformokhoz vonzódnak, bajban mindig lehet számítani a segítségükre. Jó tulajdonságaik ellenére nem könnyű nekik barátokat szerezni, ugyanis nagyon függetlenségvágyóak. Fő hibájuk, hogy nagyon feszültek és túlérzékenyek, érzéseikben nagyon sebezhetőek és hajlamosak rá, hogy magányosnak és elszigeteltnek érezzék magukat. A 4-es számhoz tartoznak mindazok, akik bármely hónap 4-edikén, 13-adikán, 22-edikén, vagy 31-edikén születtek. Valójában az Uránusz bolygónak nincs napja, de ha azt vesszük figyelembe, hogy régen a Nap uralta ezt a számot, akkor a vasárnap, lehet számára szerencsés, ha pedig azt vesszük figyelembe, hogy társ-ura a Vízöntő jegyben a Szaturnusz, akkor a szombat lehet szerencsés napnak mondható. Szerencsés színeik azok, amik elektrikus színek. Az "elektromos kék" és a szürke tűnik a leginkább jónak . Szerencsés drágakövük a zafír, minden árnyalatában.


5 szám
Képletükben hangsúlyos lehet:
Ikrek és a Szűz jegy. 
A Merkúr bolygót képviseli. 
Hozzá tartoznak azok, akik
 5-ödikén, 14-ediként és 23-adikán születtek. 

Könnyen ismerkednek, gond nélkül szereznek barátokat. Rendkívüli szellemi feszültségben élnek, ennek következtében felőrlik az idegeiket. Ha nincs izgalom az életükben, akkor csinálnak maguknak. Gyorsan gondolkodnak és döntenek, cselekedeteikben impulzívak. Nem nekik való a fárasztó fizikai munka. Jó érzékük van ahhoz, hogy új találmányokkal és ötletekkel pénzt keressenek. Született spekulánsok, Rendkívülien rugalmas a jellemük Szerencsés napjuk a szerda Szerencsés színeik sárga tarka színek.. Arra kell törekedniük, hogy gyakran viseljenek világos színeket, s a sötét árnyalatokat kerüljék el, amikor csak lehetséges. Szerencsés drágakövük a színes, tarka féldrágakövek, és a hematit, ami úgy néz ki, mint a megszilárdult higany.


6 szám
Képletükben hangsúlyos lehet: 
Bika és a Mérleg jegy.
 A Vénusz bolygó uralma alá tartozik. 
Azoknak a születési számuk, akik bármely hónap 
6-odikán, 15-ödikén, 24-edikén születtek.

Rendkívüli vonzerővel rendelkeznek, alárendeltjeik szeretik, sőt, gyakran imádják őket. Nagyon határozottak terveik véghezvitelében és valóban csökönyösek, kivéve, ha ők maguk kezdenek mélyen ragaszkodni valakihez. Ilyenkor szeretteik hűséges rabszolgáivá válhatnak. Szeretik a szép dolgokat, az ő otthonuk van a legművészibben berendezve. Kedvelik a színek gazdagságát, a festményeket, szobrokat és a zenét, de mindenben elsősorban a harmóniát. Ha jómódúak, akkor igen bőkezűen támogatják a művészetet, és a művészeket. Ki nem állhatják a viszályt és a féltékenységet (bár ők maguk ezt sokszor kiprovokálják, mint a Trójai Heléna). Szerencsés napjaik péntek. Szerencsés szín rózsaszín, halványkék,pasztell Szerencsés drágakövük speciálisan a türkiz, és a smaragdok.


7 szám
Képletükben hangsúlyos lehet: 
Rák, és a Halak jegy.
Régen a Holdhoz tartozó szám volt.
 Most a Neptunusz bolygóhoz sorolják, 
és azokat képviseli, akik bármely hónap 
7-edikén, 16-odikán vag25-ödikén születtek.

 A 7-es számhoz tartozó emberek változékonyak, eredetiek, nagyon sajátos egyéniséggel. Szívből szeretik a változást, az utazást. Ha tehetik, szívesen látogatnak meg idegen földeket és érdeklődnek távoli országok ügyei iránt. Gyakran kiváló írókká, festőkké és költőkké fejlődnek, de bármivel is foglalkoznak, előbb vagy utóbb megmutatkozik a sajátos stílusuk, filozofikus életszemléletük, amely kihat minden művükre. Keveset törődnek az élet anyagi oldalával, mégis gyakran meggazdagodnak eredeti, intuitív üzleti elképzeléseik vagy ötleteik segítségével, de vagyonukból jelentős részt áldoznak jótékony célokra. Szükségük van egy racionális beállítottságú családtagra, nehogy az élet vihara vagy mások rosszindulata miatt elsodorja őket az élet. Könnyen feloldódnak, feláldozzák magukat. Szerencsés napjaik Hétfő, és mivel a Halak jegyben a Neptunusz társ-ura a Jupiter,talán a csütörtök. A Neptunusznak nincsen napja. Szerencsés színek megfoghatatlan, színjátszó, irizáló színek. Szerencsés drágaköveik a holdkövek, a macskaszemek és az igazgyöngyök.


8 szám
Képletükben hangsúlyos lehet:
 Bak, vagy a Vízöntő jegy. 
A Szaturnusz bolygóhoz tartozik. 

A nyolcast az emberi igazságszolgáltatás szimbólumának nevezik az okkult tudományokban. Egyben a végtelen jele is ha megfigyeljük. Befolyásolja mindazokat, akik bármely hónap 8-adikán, 17-edikén vagy 26-odikán születtek. Ezeket az embereket gyakran félreértik, talán ez az oka, hogy szívük mélyén magányosnak érzik magukat. Mély és nagyon intenzív természetük van, s roppant erős egyéniségük. Rendszerint jelentős szerepet játszanak az élet színpadán. Bármilyen ügyet tesznek magukévá, megkísérlik azt minden érveléssel vagy ellenkezéssel szemben diadalra juttatni. Sokszor ridegnek és tartózkodónak tűnnek, bár valójában meleg szívvel fordulnak az elnyomottak felé, de titkolják érzéseiket. Nagy sikereik vagy nagy kudarcaik vannak, számukra nem létezik arany középút. Ha becsvágyók, akkor általában nagy felelősséggel járó állást vállalnak, ami részükről önfeláldozással jár. Az alacsonyabb erkölcsiséggel rendelkező 8-as szám alá tartozó egyének általában konfliktusba kerülnek az emberi igazságszolgáltatással és tragikus véget érhet életük. Szerencsés színeik a sötétszürke, fekete, sötétkék és a sötétzöld. Szerencsés napjaik a szombat, Szerencsét hozó köveik az ónix, a sötét árnyalatú zafír, valamint a fekete gyöngy vagy a fekete gyémánt.

9 szám
Képletükben hangsúlyos lehet:
Kos vagy Skorpió jegy. 
A Mars bolygóhoz tartozik. 
Uralma alá tartozik bármely hónap 
9-edike, 18-adika és 27-edike.

A 9-es szám az erő, energia, a pusztítás és a háború szimbóluma. A mindennapi életben erőt, becsvágyat, uralkodást és vezetést jelent. A vasat képviseli, amiből a harci eszközeink is készülnek. Ezek az emberek életük minden vállalkozásában küzdőknek mutatkoznak. Ifjúságuk nehéznek bizonyul, de általában, erős akaratuk és elszántásuk segítségével végül sikeressé válnak. Hirtelen vérmérsékletűek, impulzívak és a maguk urai akarnak lenni. Ha a 9-es szám az általánosságnál jobban uralkodóvá válik életük dátumaiban és eseményeiben, akkor hajlamossá válnak, hogy viszályt szítsanak, s sok ellenséget szerezzenek maguknak. Ilyenkor nagy az esélyük a megsebesülésre vagy a háborús sérülésekbe való belehalásra. Nagyon bátrak, és remek katonákká vagy vezetőkké válnak, bármely olyan ügyben, amit magukévá tettek. Veszélynek leginkább a saját vakmerőségük miatt vannak kitéve. Különös hajlamuk van arra, hogy tűzzel kapcsolatos sérüléseket szerezzenek maguknak, túlzott mértékű kapkodásuk miatt. Tulajdonképpen szerencsés dolog a 9-es szám alatt születni, csakhogy az egyénnek uralkodnia kell magán, nem engedheti, hogy a vérmérséklete és az erőszakosságra való hajlama irányítsa, s ezek elsodorják. Szerencsés színei a karmazsin és a vörös. Szerencsés napjuk a kedd, Szerencsét hozó kövük a rubin, a gránát és a vérkő, ezek valamelyikét jó a testükön viselni.

Mesterszámok

Ha valamikor, a számok összeadása közben egy ilyen mesterszám jön ki eredményül, nem kell tovább folytatni az összeadást. Szerintem jobb ha mégis megtesszük, és ezeket az értékeléseket, mint kiegészítéseket vesszük figyelembe Itt azért jó figyelni arra is, hogy nem csak lehetőségeket kapunk ezekkel a számokkal, de sokkal nagyobb a felelősség is.


11
Az egyik mester szám, a 11, igazi erőhöz kapcsolódik; ez jelenti a fizikai és lelki erőt is. Ez az erős személyiség, azért lényegében mindent véghez tud vinni, amibe bele kezdett, de ügyelnie kell arra, hogy befolyását ne használja fel önző célokra. Határozott, bátor, energikus, könnyen kivívja mások tiszteletét és csodálatát. Vezető egyéniség. Képes érzelmeit kifejezésre juttatni, ezért nem szenved hiányt szeretetben. Megvan rá a képessége, hogy másokat ösztönözzön megfelelő példa mutatásával.


22
A tökéletes számnak tartják. A 22-es szám a napenergiával és a földi ambíciók beteljesedésével kapcsolatos. Akiknek ez a mester szám az életszáma, valószínűleg az élet minden területén tökéletes harmóniát élvez. Lehetőségei határtalanok, mély tudása és megértése képessé teszi arra, hogy másokat segítsen és a megvilágosodás útjára vezesse őket. Az egyetlen veszély abban rejlik, hogy hajlamos pihenni a babérjain, mert azt hiszi, hogy amiért sokat tud és bölcs, már nincs mit tanulnia! Ha egyszer megérti, hogy a pénz nem minden, akkor tovább tud lépni.