Küldetésünk, életfeladatunk benne rejlik a születési adatainkban. A számok segítségével rátalálhatunk életcélunkra. Küldetésszámunk és az aktuális év rezgésszáma ismeretében gördülékenyebben haladhatunk utunkon, és ezek ismeretében segíthetünk családunknak, barátainknak, embertársainknak:

Mi a számmisztika?

A számmisztika az önismeret eszköze. Megismerhetjük általa, hogy mi végre születtünk a Földre, mi az Isteni küldetésünk, amit végre kell hajtanunk. Az ősi számmisztikai rendszer, amit Pitagorasz is használt 1-től 10-ig írja le az emberi fejlődés lépcsőit. Ezeket az állomásokat más szóval archetípusoknak vagy őstípusoknak nevezzük. Az asztrológia, a másik ősi rendszer szintén archetípusokkal, a 12 zodiákussal írja le az emberi fejlődés egyes szakaszait. Ezek az archetípusok a jelen korban már nem léteznek az ősi letisztult formákban, hanem azok egymással alkotott elegyeit, vagy aspektusait értelmezhetjük őket. Ezeknek az aspektusoknak az eredménye az, hogy az isteni egység felbomlása óta nem létezik két egyforma ember. Az tökéletes szellemi ember, Isten teremtménye Adam Kadmon, akinek a kezében volt az Univerzum kormányzása, aki a teljesség nemtelen állapotában létezett, egyszer csak elkezdett kételkedni saját létét illetően.

Azt gondolta Ő is tud olyan lenni, mint Isten, ő is képes lehet a teremtésre. Ebben a pillanatban az egységből az 1-es szám által leírt állapotból létrejött a kétség a 2-es számmal leírható állapot. Adam Kadmon kizuhant az egységből, és Ádámok és Évák milliárdjaiban, mint az emberiség eszmélt magára a duális, kétpólusú világban, elindítva ezzel azt az archetípus utat, melyet az emberiség bejárva végül a 10-es szám által hordozott új egységbe térjen vissza. A számmisztika lehetőséget nyújt arra, hogy a születési dátumunk és nevünk segítségével betekintést nyerhessünk ebbe az ősi misztériumba és megláthassuk, hogy mi az a picinyke részlet, amit nekünk ebből az egészből fel kell vállalnunk. Az emberiség nagy részének problémája, hogy más szerepet akar játszani, mint ami valójában sajátja, és ez az, ami beteggé és boldogtalanná teszi.


A név számmisztikája

A név számmisztikájának alapja, hogy az ABC betűinek megfeleltethetünk 1-9-ig számokat, és így a születési dátumhoz hasonlóan kiszámíthatjuk a névre vonatkozó személyiségszámokat. Míg a születési dátum a személyiség saját magára vonatkoztatott feladatait adja meg, addig a név a külvilág felé való tanító szerepet mutatja meg, figyelembe véve, hogy mindannyian azért születünk a földre, hogy tanuljunk egymástól és tanítsuk egymást. A név számmisztikai elemzése alapvetően annyi részre tagolódik, ahány részből a születéskor kapott, illetve később felvett név áll. Így jelenlegi példánkban 3 részre oszthatjuk a nevet. A családi név, vagy vezetéknév megmutatja, hogy mi az a feladat, amit születésénél fogva magával hozott. A használt keresztnév megmutatja, hogy a külvilág felé miként fogja kinyilvánítani hordozott feladatát, tehát milyen eszközzel fogja tanítani környezetét. A nem használt keresztnév azt a személyiségrészt mutatja, amit a külvilág elől el szeretne rejteni. Amennyiben Ön mindkét keresztnevét egyformán használja, úgy azt fogja a keresztnév megmutatni, hogy miként viselkedik abban a társaságban, illetve közegben, ahol az adott nevét használja. A névszámok értékének a szintézise fogja megadni a külvilág számára tanító célzattal hordozott sorsutat és sorsszámot.

A betűk számértékei

1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


A számok szimbólikus jelentése

1. Uralkodó - hatalom - vezető nap - férfi energiák + igazság és felelősségérzet önuralom hiány,  zabolátlan, makacs, egoista

2. Érzelmes - befogadó - képzelőerő hold - női energiák + együttműködő, segítő, együttérző félénk,  túlérzékeny, befolyásolható, határozatlan, megbízhatatlan, elfojtások.

3. Kapcsolatteremtés - szavak mesteri használata + gyors felfogóképesség, szellemesség, agilitás, mozgékony - a sokféle lehetőség miatt, nehezen választ.

4. Munkabirás, kitartás, példás kötelességteljesítés - kritikusság, elvárások.

5. Terjeszkedés - változatosság - szabadság + vidám, segítőkész, együttérző, személyes varázs, jó tervező, üzletember, gyors, szavak mesteri használat - lelki feszültség hatására ingerlékeny, önuralom elvesztése.

6. Harmónia - szépség - boldogság - szolgálat + vendégszerető, barátságosság, önzetlenség, kényelem és jólét keresése, gondoskodás - túlzott kényelem, lustaság, érzelmi csalódás miatt az élet értelmének elvesztése.

7. Megfontoltság - óvatosság + stabilitás, lassan de biztosan haladás - tartózkodás, félénkség, érzések elrejtése, médiumitás.

8. Pénzgazdálkodás nemes célok szolgálatába - túlzásokra, szélsőségekre való hajlam, erélyes, fanatikus 2 féle típus magasabb típusú anyagias beállítódású - alacsonyabb típusú anyagias beállítódású személyes akarat dönt!

9. A többi személyiségtípus összes tulajdonságai megvannak. Körülmények függvénye, melyik jellemvonás kerül felszínre. + tökéletesség keresése, becsületesség, őszinteség - heves, lobbanékony, barátságtalan, önző, provokativ.

Zéró - módosító tényező, nincs értéke. az előtte álló szám vibrálásértékét erősíti.


11 - 22 - 33
 Mesterszámok

11. Aktív, férfias - kiáradó Uránusz - hirtelen jött aha élmény siker, feszültség, bátorság, szellemi kihívás, zsenialitás, szélsőségek.

22. Passziv, nőies, befogadó, nagyvonalú - karrier - lélekbúvár - megújulás Plútó - gyökeres változások az életben, sötétségből a fénybe emelés.

33. Aktiv - kiáradó - férfias Neptunusz - megfoghatatlan, transz, víziók, látomások áradó szeretet, medialitás, hit, irgalom, alázat, becsület kevesebb belső feszültséggel jár, mint a 11 vagy 22 , eredendő hite miatt nincs szükség bizonyítékra. Spontán testelhagyások megélése.


Numerológia, a számok segítő ereje

A számmisztikának többféle értelmezése ismert, de a legtöbben Pütaghorasz görög filozófus nevéhez kötik, aki két és félezer évvel ezelőtt fogalmazta meg tézisét. Neve talán mindenki számára ismert, elsősorban a derékszögű háromszögek befogóiról alkotott elméletéről. Tanait maga is három szóban foglalta össze: ,,Minden dolog szám.,, Általuk kifejezhetőnek tartotta a kozmoszt, és helyünket is a világegyetem rendszerében. Manapság a számok az önismeret elsődleges eszközei, s ahogy az asztrológusok a bolygóállásból, a numerológusok a számokból olvasnak.Az anyagi és szellemi természetű, látható és láthatatlan világ számtalan energiából tevődik össze, melyek egymásra gyakorolt hatása az univerzum fejlődésének alapja. Az ókori görög gondolkodók ezt a jelenséget "természeti törvény" kifejezéssel is illették. Az egyetemes Rend és Harmónia akkor teljesül, ha valamennyi energia - így az ember is- összhangban áll egymással. Szűkebb értelemben életünk, tágabb értelemben karmánk is függhet attól, miként tudunk részesei lenni a természet szabályrendszerének. Ez a törvényszerűség Pütaghorasz szerint kilenc természetes számmal írható le (1-9), melyek mindegyike sajátos energiával bír. Mint energiák, rezegnek, akárcsak az emberek, ezért a rezgések által hatnak ránk, támogatnak vagy akadályoznak fejlődésünkben, cselekedeteinkben.

A léleknek és fizikai valójának, a testnek adottak a számai. Nem véletlen, hogy melyik pillanatban születünk meg, és milyen névre keresztelnek. Bár a nevek önállóan is egyedi jelentéssel bírnak, betűinek is saját ,,helyi értéke,, van, azaz mindegyik mellé számot rendelhetünk. Ez az ún. püthagorasz-i ábécé segítségével válik lehetővé. A név azért is fontos az energiaképletben, mert ez az egyetlen komponens, melyet megváltoztathatunk, plusz energiát nyerve ahhoz, hogy az élet addig elnagyolt területein új utakat törjünk, más lehetőséget kapjunk. A teljes jellemrajz elkészítéséhez tudnunk kell továbbá a születés pontos dátumát is. Az így meghatározott számkód egyedi, akár az ujjlenyomat, egyszeri és megismételhetetlen. A számok különböző kombinációinak összeadásával kapott eredményeket a kilenc egyjegyű szám valamelyikére redukáljuk. A megfelelő számokat összeadva megtudhatjuk milyenek vagyunk valójában, hogyan látnak mások, milyen energiák dominálnak, és melyek hiányoznak belőlünk. Az energiaképlet választ ad arra is, az élet mely területén van szükség erősítésre, a sorsszámból a karmikus, a személyes számból pedig jelen életünk feladatát tudhatjuk meg. A kilenc számjegy, kilenc különböző szimbólum, mely kilenc élethelyzetet, fejlődési lehetőséget jelöl. Segítenek abban, hogy megismerjük a bennünk szunnyadó erőket, és azokat tudatosan kihasználva jobbá, eredményesebbé tehessük mindennapjainkat, sikerrel vegyük az akadályokat, s olykor nehéz döntés előtt állva, számainkat megfejtve a helyes utat válasszuk . . .