Mi a számmisztika?


Küldetésünk, életfeladatunk benne rejlik a születési adatainkban. A számok segítségével rátalálhatunk életcélunkra. Küldetésszámunk és az aktuális év rezgésszáma ismeretében gördülékenyebben haladhatunk utunkon, és ezek ismeretében segíthetünk családunknak, barátainknak, embertársainknak:

A számmisztika az önismeret eszköze. Megismerhetjük általa, hogy mi végre születtünk a Földre, mi az Isteni küldetésünk, amit végre kell hajtanunk. Az ősi számmisztikai rendszer, amit Pitagorasz is használt 1-től 10-ig írja le az emberi fejlődés lépcsőit. Ezeket az állomásokat más szóval archetípusoknak vagy őstípusoknak nevezzük. Az asztrológia, a másik ősi rendszer szintén archetípusokkal, a 12 zodiákussal írja le az emberi fejlődés egyes szakaszait. Ezek az archetípusok a jelen korban már nem léteznek az ősi letisztult formákban, hanem azok egymással alkotott elegyeit, vagy aspektusait értelmezhetjük őket. Ezeknek az aspektusoknak az eredménye az, hogy az isteni egység felbomlása óta nem létezik két egyforma ember. Az tökéletes szellemi ember, Isten teremtménye Adam Kadmon, akinek a kezében volt az Univerzum kormányzása, aki a teljesség nemtelen állapotában létezett, egyszer csak elkezdett kételkedni saját létét illetően.

Azt gondolta Ő is tud olyan lenni, mint Isten, ő is képes lehet a teremtésre. Ebben a pillanatban az egységből az 1-es szám által leírt állapotból létrejött a kétség a 2-es számmal leírható állapot. Adam Kadmon kizuhant az egységből, és Ádámok és Évák milliárdjaiban, mint az emberiség eszmélt magára a duális, kétpólusú világban, elindítva ezzel azt az archetípus utat, melyet az emberiség bejárva végül a 10-es szám által hordozott új egységbe térjen vissza. A számmisztika lehetőséget nyújt arra, hogy a születési dátumunk és nevünk segítségével betekintést nyerhessünk ebbe az ősi misztériumba és megláthassuk, hogy mi az a picinyke részlet, amit nekünk ebből az egészből fel kell vállalnunk. Az emberiség nagy részének problémája, hogy más szerepet akar játszani, mint ami valójában sajátja, és ez az, ami beteggé és boldogtalanná teszi.

A név számmisztikája

A név számmisztikájának alapja, hogy az ABC betűinek megfeleltethetünk 1-9-ig számokat, és így a születési dátumhoz hasonlóan kiszámíthatjuk a névre vonatkozó személyiségszámokat. Míg a születési dátum a személyiség saját magára vonatkoztatott feladatait adja meg, addig a név a külvilág felé való tanító szerepet mutatja meg, figyelembe véve, hogy mindannyian azért születünk a földre, hogy tanuljunk egymástól és tanítsuk egymást.

A név számmisztikai elemzése alapvetően annyi részre tagolódik,
ahány részből a születéskor kapott, illetve később felvett név áll. 
Így jelenlegi példánkban 3 részre oszthatjuk a nevet. 

A családi név, vagy vezetéknév megmutatja,
hogy mi az a feladat, amit születésénél fogva magával hozott. 
A használt keresztnév megmutatja,
hogy a külvilág felé miként fogja kinyilvánítani hordozott feladatát,
tehát milyen eszközzel fogja tanítani környezetét. 
A nem használt keresztnév azt a személyiségrészt mutatja,
amit a külvilág elől el szeretne rejteni. 

Amennyiben Ön mindkét keresztnevét egyformán használja, úgy azt fogja a keresztnév megmutatni, hogy miként viselkedik abban a társaságban, illetve közegben, ahol az adott nevét használja. A névszámok értékének a szintézise fogja megadni a külvilág számára tanító célzattal hordozott sorsutat és sorsszámot.

 A betűk számértékei 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

A számok szimbólikus jelentése
....

Zéró - módosító tényező, nincs értéke, az előtte álló szám vibrálásértékét erősíti.


11 - 22 - 33 Mesterszámok

11. Aktív, férfias - kiáradó Uránusz - hirtelen jött aha élmény siker, feszültség, bátorság, szellemi kihívás, zsenialitás, szélsőségek

22. Passziv, nőies, befogadó, nagyvonalú - karrier - lélekbúvár - megújulás Plútó - gyökeres változások az életben, sötétségből a fénybe emelés.

33. Aktiv - kiáradó - férfias Neptunusz - megfoghatatlan, transz, víziók, látomások áradó szeretet, medialitás, hit, irgalom, alázat, becsület kevesebb belső feszültséggel jár, mint a 11 vagy 22, eredendő hite miatt nincs szükség bizonyítékra. spontán testelhagyások megélése.